Monday, 4 June 2018

...


không còn ai đường về ôi quá dài những đêm xa người
chén rượu cay 1 đời tôi uống hoài trà lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi...

2 comments:

  1. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa.


    ... rồi sẽ phôi pha...

    ReplyDelete